Samenstellen licentie
Kies één of meer van de volgende Geo Gedeeld gebruiksvoorwaarden:
 
Naamsvermelding

Bij het gebruik van het Werk dient de naam van de intellectuele eigendomhouder en indien voorgeschreven het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.

Tijdslimiet

De licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentie voor de termijnen.

Vergoeding vereist

Voor deze licentie moet een vergoeding of royalty’s worden betaald. Zie de overeenkomst voor de specificaties.

Gebruik met doelbeperking

Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentie voor de specificaties.

  Aansprakelijkheidsclausule
Doorleveren verboden

Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.

Afgeleide Werken beperking

Afgeleide Werken mogen alleen aan derden beschikbaar worden gesteld indien het oorspronkelijke Werk niet apart of zelfstandig te selecteren is.

Aanvullende voorwaarden

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor het gebruik van dit Werk. Zie de licentie voor de specificaties.

 

Aanvullende informatie

Taal waarin de licentie wordt gegenereerd Nederlands
Engels

Naamsvermelding

Naam van de Maker en/of Licentiegever
Naam van andere partij
Titel van het werk
Datum of jaartal van het Werk

Tijdslimiet

Periode

Gebruik met doelbeperking

Gebruiksdoel

Aanvullende Voorwaarden

Let op: Deze aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de juridisch bindende licentie en moeten dus juridisch getoetst zijn. Eén voorwaarde per regel.

hidden

Geen gebruiksvoorwaarden geselecteerd

U heeft geen gebruiksvoorwaarden geselecteerd. Kies één of meer Geo Gedeeld gebruiksvoorwaarden en genereer daarna de licentie.

Indien u geen gebruiksvoorwaarden hanteert ga naar:
http://www.geonovum.nl/geostandaarden/gebruiksvoorwaarden

bron: www.geonovum.nl - 14-06-2009
Geonovum - Barchman Wuytierslaan 10 - info@geonovum.nl
033 460 41 00 - Postbus 508 - 3800 AM Amersfoort