Downloaden iconen

De beeldmerken van geogedeeld zijn in hoge en lage resolutie beschikbaar.U kunt ze op deze pagina downloaden.

Naamsvermelding

Naamsvermelding
Bij het gebruik van het Werk dient de naam van de intellectuele eigendomhouder en indien voorgeschreven het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Tijdslimiet

Tijdslimiet
De licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentie voor de termijnen.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Vergoeding vereist

Vergoeding vereist
Voor deze licentie moet een vergoeding of royalty’s worden betaald. Zie de overeenkomst voor de specificaties.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Doelbeperking

Gebruik met doelbeperking
Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentie voor de specificaties.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Doorleveren verboden

Doorleveren verboden
Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Afgeleide Werken beperking

Afgeleide Werken beperking
Afgeleide Werken mogen alleen aan derden beschikbaar worden gesteld indien het oorspronkelijke Werk niet apart of zelfstandig te selecteren is.

Lage resolutie
Hoge resolutie
Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden
Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor het gebruik van dit Werk. Zie de licentie voor de specificaties.

Lage resolutie
Hoge resolutie
 

Alle iconen

Lage resolutie
Hoge resolutie
bron: www.geonovum.nl - 14-06-2009
Geonovum - Barchman Wuytierslaan 10 - info@geonovum.nl
033 460 41 00 - Postbus 508 - 3800 AM Amersfoort